Disclaimer

Inhoudsrechten
Deze site wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid onderhouden. Gebruikers van deze website kunnen geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites zijn slechts ter informatie van de bezoekers van de website www.milieuklachtencentrale.nl. De MilieuKlachtenCentrale aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de geboden informatie op deze site. Ook aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy
De MilieuKlachtenCentrale respecteert uw privacy zeer en zal toezien dat de communicatie en gegevens uitwisseling met onze sitebezoekers zo veilig mogelijk gebeurt. Persoonlijke informatie die u op onze website achterlaat wordt altijd vertrouwelijk behandeld. Wij houden ons aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Informatie over bezoeken aan www.milieuklachtencentrale.nl kunnen worden gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Deze informatie wordt nooit gebruikt om individuele personen te identificeren.

Copyrights
Het copyright op alle in de website aanwezige informatie (teksten, beelden en logo’s) berust bij de MilieuKlachtenCentrale. Dit houdt in dat er niets zonder toestemming van de MilieuKlachtenCentrale mag worden gekopieerd of hergebruikt. Hergebruik of kopiëren van informatie is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming van de MilieuKlachtenCentrale en dan alleen met vermelding van de bron (www.milieuklachtencentrale.nl).

-------------

Colofon
De website www.milieuklachtencentrale.nl is een uitgave van de MilieuKlachtenCentrale. Dit is een samenwerking van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Brabant Noord, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en RUD Zeeland.

Redactie
Deze website wordt onderhouden door medewerkers van team Communicatie van Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, Omgevingsdienst Brabant Noord, Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en RUD Zeeland. Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met team Communicatie van de OMWB via 013 - 206 01 00 of info@omwb.nl.