Het meldpunt voor milieuklachten in Brabant en Zeeland

Down Arrow
Scroll naar beneden

Milieuklachten melden

Ervaart u van een bedrijf overlast? Meld dit dan direct bij ons. Heeft uw klacht spoed? Onze centrale is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.

Meldformulier
Of bel 073 681 28 21 (Brabant) of 0118 41 23 23 (Zeeland)
Dit kunt u zoal melden bij ons:
Dit dient u te melden bij de gemeente:
  • Check Icon
    Overlast veroorzaakt door bedrijven of industrieterreinen (denk aan geur-, geluid-, stof-, licht- of trillingshinder, bodem- of luchtverontreiniging)
  • Check Icon
    Overtredingen van de Wet Natuurbescherming (binnen en buiten de bebouwde kom).
Als bedrijf een melding doen?

Wilt u als bedrijf een reguliere bedrijfsmelding doen? Dit kan via onderstaande meldformulier of telefonisch. Bij een ongewoon voorval (brand, lekkage, etc.) meld dit altijd direct telefonisch.

Bedrijfsmelding
Of bel 073 681 28 21 (Brabant) of 0118 41 23 23 (Zeeland)

Wat gebeurt er met uw melding?

Na het indienen van een melding ontvangt u per e-mail (als dit door u is opgegeven) een bevestiging. Hierin staat een link waarmee u altijd de actuele status van uw melding kunt terugvinden.

Indien nodig, neemt onze toezichthouder contact op om aanvullende gegevens te verkrijgen. Als uw klacht is afgehandeld, wordt u automatisch per e-mail daarvan op de hoogte gesteld. Als uw klacht thuishoort bij een andere overheidsinstantie (gemeente, waterschap, etc.), verwijzen we u door. Bekijk ook het overzicht ‘wat meld ik waar’.

Kantoor van MilieuKlachtenCentrale

Samenwerking

De MilieuKlachtenCentrale is een samenwerking van de drie Brabantse omgevingsdiensten (ODBN, OMWB, ODZOB) en de regionale uitvoeringsdienst van Zeeland (RUD-Zeeland). Wij voeren deze taken uit namens de gemeenten en provincies in Brabant en Zeeland. Ook de Zwemwatertelefoon en het telefoonnummer van SSiB komen uit op de MilieuKlachtenCentrale.